Sądowy dział spadku – czyli jak spadkobiercy mogą podzielić spadek?

Dziedziczenie to ogół praw i obowiązków, które przypadają następcom prawnym po śmierci spadkodawcy. Pierwszą sprawą jaką zajmuje się sądowy dział spadku jest uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza lub dekretu o stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd spadku. Zarówno pierwsze jak i drugie rozwiązanie wskazuje jedynie kto i w jakim stosunku dziedziczy spadek. Trzeba również wiedzieć co jest podstawą działu spadku. Co do zasady, na tym etapie nie ma jeszcze rozstrzygnięcia o przyznaniu konkretnych składników spadku konkretnej osobie. Wyjątkiem są zapisy testamentowe.

Akty dział spadku – poświadczenia dziedziczenia wydawane są zazwyczaj przez notariuszy lub sądy na wniosek każdego zainteresowanego (np. członków rodziny). Stwierdza się w nich, kto odziedziczył majątek, ilu jest spadkobierców, co odziedziczyli i ile każdy ze spadkobierców dostał. Ponadto, stwierdzają również, czy po spłaceniu wszystkich długów i podatków pozostało wystarczająco dużo pieniędzy, aby wszyscy spadkobiercy otrzymali swoją część bez żadnych problemów pojawiających się później w dół linii (tj. czy pozostało wystarczająco dużo aktywów).

Dekrety są wydawane, gdy ktoś umiera bez pozostawienia pisemnych instrukcji dotyczących tego, kto powinien otrzymać jego majątek i komu przypadnie dokonanie działu spadku. Innymi słowy, gdy ktoś umiera i dojdzie do unieważnienia umowy o dział spadku lub gdy ktoś umiera bez sporządzenia testamentu.

Dział spadku – na czym polega umowny dział spadku?

Aby dokonać działu spadku, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności i uwarunkowania danej sprawy. Podziału spadku można dokonać na podstawie umowy między spadkobiercami lub na podstawie orzeczenia sądu (jeśli istnieje spór). Należy zaznaczyć, że w niektórych przypadkach postanowienie sądu o podziale spadku może nie zostać zaakceptowane przez wszystkich spadkobierców.

/Obraz autorstwa Racool_studio na Freepik

Celem przeprowadzenia działu spadku jest, jak sama nazwa wskazuje, podział majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców i zniesienie istniejącej współwłasności. Innymi słowy, skutkiem podziału spadku jest przyznanie konkretnego składnika majątku spadkowego konkretnemu spadkobiercy. W efekcie konkretna ruchomość lub nieruchomość będzie miała tylko jednego właściciela.

Skład spadku – jak otrzymać stwierdzenie nabycia spadku?

Podział spadku nie jest obowiązkowy. Zdarza się, że współwłasność majątku spadkowego utrzymuje się przez wiele lat, a spadkobiercy dochodzą do porozumienia w kwestii zarządzania dopiero gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość. Uzgadniają między sobą kwestie związane z remontami i bieżącym utrzymaniem nieruchomości, czy też uzgadniają sposób korzystania z nieruchomości. Gdy spadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia, wówczas mogą złożyć wniosek o podział odziedziczonego majątku. Natomiast jeśli nie ma konfliktu rodzinnego, to może to nie być konieczne. Jeśli jednak istnieje spór o własność lub zarządzanie majątkiem, to może warto rozważyć takie postępowanie. Ponieważ w wyniku działu spadku każdy ze spadkobierców odpowiada za długi spadkowe tylko proporcjonalnie do swojego udziału, a nie solidarnie za cały dług, podział spadku pozwoli uniknąć w przyszłości sporów o zarząd majątkiem wspólnym lub korzystanie z niego. Niewiele osób jest zainteresowanych kupnem jedynie udziału w np. samochodzie.

Jeśli jesteś beneficjentem spadku, ważne jest, aby zrozumieć, jak podzielić spadek i kiedy to zrobić. Najszybsze przeprowadzenie działu spadku jest prostsze niż dział spadku po kilku pokoleniach spadkobierców. Łatwiej jest też określić stan majątku w momencie otwarcia spadku.

Podział spadku to proces, który rozpoczyna się wraz ze śmiercią osoby bliskiej, a kończy się w momencie, gdy wszyscy beneficjenci otrzymali swoją część spadku. Proces ten powinien być przeprowadzony zgodnie z testamentem lub innym dokumentem np. można wykorzystać zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, który wskazuje, w jaki sposób majątek zostanie podzielony pomiędzy spadkobierców. Jeśli takiego dokumentu nie ma, wówczas konieczne jest zastosowanie prawa spadkowego i złożenie wniosku o dział spadku.

________________________

Autor: Julia Kownacka

Autor zdjęcia głównego: pch.vector

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.