Czy inwestycja w panele słoneczne na nowych zasadach jest opłacalna?

Panele słoneczne dla domu mogą być receptą na stale rosnące rachunki za prąd. Instalacja fotowoltaiczna pozwala nam zamienić promienie słoneczne na energię elektryczną, która jest niezbędna do zasilania wszystkich urządzeń w naszym domu. Odpowiednio dobrana domowa elektrownia fotowoltaiczna jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wpływając jednocześnie na zmniejszenie się rachunków za energię o około 90 procent. Oszczędności z tego rozwiązania są tym większe, im więcej energii elektrycznej zużywamy, warto również przemyśleć rozwiązanie ekologicznych instalacji systemów zasilania.

Instalacja fotowoltaiczna nie ogranicza się jedynie do paneli słonecznych. Można ją bowiem uzupełnić o inne urządzenia, takie jak akumulatory, falowniki, moduły fotowoltaiczne, a nawet systemy grzewcze. Elementy te pozwolą na magazynowanie energii wyprodukowanej w godzinach największego nasłonecznienia i wykorzystanie jej w nocy lub w deszczowe dni.

Panele słoneczne – kiedy możemy oczekiwać zwrotu za działanie paneli fotowoltaicznych?

Szacuje się, że instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,79 kWp, której średni koszt z montażem mieści się w granicach 20 tys. zł, może wyprodukować około 3700 kWh rocznie, przy założeniu, że rodzina zużywa około 4000 kWh rocznie. To bardzo dużo prądu dla rodziny!

/Obraz lucascgouvea0

Zakładając, że na rachunki za prąd wydajesz rocznie 2,5 tysiąca złotych, po instalacji fotowoltaicznej Twój rachunek za prąd spadnie do około 500 złotych. Oznacza to, że Twój system solarny zwróci się po dziesięciu latach, . Ponieważ większość paneli fotowoltaicznych posiada 25-letnią gwarancję sprawności, po osiągnięciu punktu zwrotu instalacja będzie mogła generować realne zyski jeszcze przez około 15 lat.

Oczywiście to nierealistyczne założenie, że ceny energii elektrycznej pozostaną na stałym poziomie. Rosnące ceny energii elektrycznej oznaczają szybszy zwrot z inwestycji – roczny wzrost o zaledwie 4 procent skraca ten czas o dwa lata! Instalację fotowoltaiczną powinno robić się pod określone kryterium, którym jest roczne zużycie energii elektrycznej.

Panel fotowoltaiczny – rodzaje

Jeśli chodzi o rodzaje paneli fotowoltaicznych to są dwie generacje: pierwsza i druga. Trzecia generacja nie jest tak popularna, ponieważ ma krótszą żywotność i wyższą cenę niż pozostałe generacje.

  • Panele pierwszej generacji są to panele fotowoltaiczne monokrystaliczne i panele polikrystaliczne. Mają wysoką sprawność i długą żywotność, ale są trudniejsze w produkcji niż panele drugiej generacji. Wydajności paneli są tutaj najwyższe, a panele monokrystaliczne mają najlepszą odporność na temperaturę.
  • Panele drugiej generacji obejmują krzem amorficzny, CIGS i CdTe, które są tańsze niż panele pierwszej generacji, ale mają niższą sprawność. W zawartość 2 generacji wchodzi też dział paneli polikrystalicznych
  • Panele trzeciej generacji obejmują panele polimerowe i barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne, wydajność paneli fotowoltaicznych tego rodzaju w porównaniu z innymi generacjami jest niższa, ale są bardzo łatwe w produkcji.

Panele słoneczne – jak wygląda rozliczenie dla fotowoltaiki założonej przed 1 kwietnia 2022?

Moduł fotowoltaiczny założony przed 1 kwietnia 2022 ma nieco inny sposób rozliczenia niż ten założony po 1 lipca 2022. Polega to na tym, że nadwyżki energii z wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, które generowane są w miesiącach letnich prosumenci oddają do sieci. Nie zarabiają na tym, ale w okresie gdy panele produkują mniej energii, nie pokrywając zapotrzebowania, mogą ją w 80% odebrać, nie ponosząc żadnych kosztów. System polega na rozliczeniu prosumentów produkujących energię w instalacjach do 10 kWp w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać za darmo 0,8. Przy większych instalacjach ten stosunek wynosi 1 do 0,7. Rozliczanie następuje w okresach rocznych, prosumenci nie płacą też opłat dystrybucyjnych zmiennych za użytkowanie sieci. Ten system rozliczenia, czyli tzw. net-metering, jest dla prosumentów wygodny i przede wszystkim opłacalny.

/Obraz Mirosław i Joanna Bucholc

Jak wygląda rozliczenie za energię od 1 lipca 2022?

Osoby, które założyły panele fotowoltaiczne po 1 kwietnia 2022 roku, zgodnie z nowymi przepisami, rozliczają się w systemie net-billing. Moc wyprodukowana ze słońca sprzedawana jest do sieci i kupowana po cenach rynkowych.

Po okresie przejściowym, czyli od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024 nadwyżki energii będą rozliczane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Co ważne, sprzedaż energii rozliczana będzie w cenie hurtowej, ale jej kupno – w wyższej, detalicznej. Co jeszcze ważne, hurtowa cena zakupu prądu z instalacji PV ma być zmienna (po roku 2024 – ustalana co godzinę), czyli w długim okresie praktycznie nieprzewidywalna.

W rozliczeniu miesięcznym lub godzinowym ceny energii nie zawsze będą korzystne dla prosumenta. Trzeba pamiętać, że moc produkują nie tylko instalacje przydomowe, ale też duże farmy. Jeśli w danym momencie do sieci trafi dużo energii z fotowoltaiki, cena sprzedaży będzie spadała. Jej właściciele za oddane nadwyżki dostaną więc mniej.

I tu właśnie pojawiają się obawy dotyczące opłacalności paneli fotowoltaicznych w tym systemie rozliczeń. A niepewność i brak możliwości policzenia za ile lat montaż fotowoltaiki się zwróci, nie zachęcają do inwestycji. 

________________________

Autor: Julia Kownacka

Autor zdjęcia głównego: ELISEO CABRERA

Materiał źródłowy: muratorplus.pl, pieniądze.rp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.