Jaka będzie minimalna emerytura w 2023?

Zgodnie z prawem wszystkie emerytury, jak i renty co roku są waloryzowane. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Ma to na celu podwyższenie emerytur i rent, tak żeby zrekompensować spadek ich wartości wobec cen towarów i usług, które drożeją. 

Jakie są aktualne propozycje rządu? 

Waloryzacja emerytur odbywa się zawsze w marcu. Tegoroczna podwyżka – marzec 2022 była rekordowa, każde świadczenie emerytalne wypłacane co miesiąc wzrosło od marca o 7 procent. Niestety, tak wysoka waloryzacja nie była efektem doskonałej kondycji polskiej gospodarki, ale wysokiej inflacji. Stosunkowo duży wzrost świadczeń nie przełożył się więc na wzrost poziomu życia seniorów. Zysk z podwyżek rent i emerytur pochłonął wzrost cen. Na pierwszy rzut oka seniorzy już teraz mogliby się cieszyć z przyszłorocznej waloryzacji swoich świadczeń. Jak wskazują przewidywania ekspertów i zapowiedzi rządu, będzie ona bowiem również rekordowo wysoka.

Najnowszy projekt zakłada, że emerytury i renty w 2023 r. będą podlegać waloryzacji kwotowo-procentowej z gwarantowaną minimalną kwotą podwyżki w wysokości 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. To zysk przede wszystkim dla najniższym emerytur. 

Waloryzacja emerytur w 2023 – nowe zasady 

Ministerstwo Rodziny zakłada, że w 2023 roku obowiązywać będzie waloryzacja mieszana: kwotowo- procentowa. Planowany wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji ma wynieść 113,8 proc. z gwarantowaną podwyżką o co najmniej 250 zł.

Waloryzacja rent i emerytur częściowych 2023

Inna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku waloryzacji rent. Waloryzacja renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy wyniesie nie mniej niż 187,50 zł. 

Świadczenia przedemerytalne 2023

Na podstawie nowego projektu planuje się również podwyższenie kwoty świadczenia przedemerytalnego. Podwyżka wspomnianego świadczenia polegać będzie na dodaniu 250 zł do obecnej kwoty.  

/Obraz Gosia K. z Pixabay

Rekordowa waloryzacja w 2023 roku – wyniki inflacji 

Kryzys zaciska pętlę na gospodarce Polski, co widać po wciąż postępującej inflacji. W sierpniu średni wzrost cen sięgnął ponad 16 procent, jak wynika z danych Głównego Urzędu statystycznego. Rząd prognozuje więc, że średnioroczna inflacja za 2022 rok wyniesie 13,5 procent, jednak GUS opublikuje te dane dopiero w styczniu 2023 roku. 

To wzrost w porównaniu z zapowiedziami z końca czerwca. Wtedy rząd proponował waloryzację emerytur i rent w 2023 r. na poziomie 9,6 proc., a koszt wyniósłby 27,5 mld zł. W 2022 r. waloryzacja też była stosunkowo wysoka i sięgnęła 7 procent, co było następstwem szybko rosnącej pod koniec roku inflacji. Minimalna emerytura wynosi obecnie 1338 zł. Jeśli jednak sprawdzą się prognozy wiceministra Stanisława Szweda i świadczenie zostanie podniesione w przyszłym roku do 1523 zł, będzie to oznaczało podwyżkę o 185 zł.

Niemniej rząd już dziś musi szacować, ile wyniesie wskaźnik średniorocznej inflacji za 2022 r., gdyż to na jego podstawie ustalana jest waloryzacja rent i emerytur – na podstawie danych o średniorocznym wzroście cen oraz podwyżce wynagrodzeń.

Co z wypłatą 13 i 14 emerytury? 

Rząd po pytaniu o plany wypłacenia 14 emerytury w kolejnym roku odpowiedział, że resort jest przygotowany, by wdrożyć w życie takie rozwiązanie. W planach budżetowych na przyszły rok są zapewnione pieniądze m.in. na waloryzację na odpowiednim poziomie rent oraz emerytur i na 13 emeryturę.

Tłumaczono również, jak poszła wypłata tegorocznych czternastych emerytur, która przeprowadzona została w okresie od 25 sierpnia do 20 września. Pozostała jedynie niewielka grupa emerytur okresowych, które będą wypłacane na początku października.

________________________

Autor: Julia Kownacka

Autor zdjęcia głównego: Andrea Picquadio, Pexels

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.